Z jakiego powodu adwokat nie powinien się reklamować?

25 kwietnia 2022 by Brak komentarzy

Bez wątpienia, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nierozłączny składnik branży usługowej. Jednakże zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, poprzez co wyszukiwanie nowych petentów nie może stać się niezgodne z godnością zawodu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest rygorom, które każdy adwokat winien mieć na względzie chcąc promować swoje usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza odpowiedniości działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj reklamy jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, szczególnie niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie a także pozostałych środkach masowego przekazu;
  • promowanie własnej osoby, kancelarii czy firmy w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie artykułów prasowych oraz programów, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata lub jego kancelarii;
  • relacjonowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje pozyskiwania petentów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wykorzystywania usług podmiotów pozyskujących petentów, natarczywego narzucania swoich usług, jak również wszelakich pozostałych prób zdobywania petentów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

W jaki sposób adwokat może wypromować własne usługi?

Wszelakie usiłowanie prowadzenia marketingu kancelarii czy też promowanie osoby adwokata zostały bezwzględnie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza ewentualność umieszczania wiadomości o adwokacie w środkach masowego informacji. Niemniej jednak i w tej materii wprowadza obostrzenia – adnotacja o działalności adwokackiej musi być dokładna, nie powinna wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat został uprawniony do informowania o świadczonej pomocy prawnej dla przykładu poprzez umieszczanie wiadomości na dokumentach firmowych, umieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych oraz zamieszczanie informacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do powiadamiania o własnych preferencjach zawodowych oraz posługiwania się językami obcymi. zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy mieć na uwadze, iż informacja jest dopuszczona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę nabywania petentów na sposób sprzeczny z godnością zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy