Jakie są zajęcia terapeutyczne dla dzieci?

24 czerwca 2022 by Brak komentarzy

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Metoda kładzie nacisk na swobodę dziecka czy też wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Przyjazna atmosfera pomiędzy dziećmi. W systemie montessori nie ma miejsca na rywalizację między uczniami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. One samodzielnie decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Należy także dodać, że dzieci podczas lekcji mogą w pełni swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie albo w klasie są dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Ze względu na to, że maluchy uczą się w wybranym dla siebie tempie, a program nauczania jest zindywidualizowany, ze względu na to, że każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności a także zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne dzieciom. Musi on podążać za dzieckiem i pomagać mu w odkrywaniu swoich talentów.

Jak powinno wyglądać miejsce nauki?

Pamiętaj, że w sali, w której dziecko się uczy powinien być porządek. Maluchy mają do dyspozycji specjalne pomoce dydaktyczne, które są dobrane w przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała lub środowiska, po czym wysyła konkretną reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej czyli dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Są podstawą rozwoju i działania pozostałych wyższych zmysłów i umiejętności. Czym one są? Jest to przykładowo wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia lub zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny aby prawidłowo przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko w tym przypadku ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem swoich własnych działań, może być przesadnie ruchliwe lub mieć trudności z koncentracją uwagi. Mogą się też pojawić zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, które ma na celu poprawę, przywrócenie oraz utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Wyjątkowo istotne jest także to, iż jest w to włączone również działanie profilaktyczne, które przeciwdziała wystąpieniu ponownych epizodów. By uzyskać ten poprawy zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem oraz terapię manualną polegającą na masażach i technikach wykonywanych przez terapeutę.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dla osób dorosłych w głównej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. W związku z tym duża część osób nie wie,, jak może być prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dobierane są w odpowiedni sposób do wieku dziecka i jego możliwości poznawczych. Najmłodsi swoje problemy w głównej mierze pokazują w zabawie, dlatego też, jeśli mniejsze dziecko, terapeuta bazuje na tej aktywności. Dodatkowo często też korzysta z gier, co sprzyja nawiązaniu z dzieckiem więzi, a także dowiedzieć się co lubi, jakie są jego zainteresowania. Taka relacja między terapeutą a dzieckiem jest bardzo ważna. Ważnym elementem pracy terapuety z dziećmi jest także praca rysunkiem. Maluchy w taki sposób mogą wyrazić swoje uczucia i obawy. Podobnie dzieje się, gdy dziecko i terapueta tworzą opowiadania lub bajki. Maluch, robiąc to razem z psychoterapuetrą, często głównemu bohaterowi przypisuje swoje własne cechy lub przedstawia jego sytuację, jako podobną do swojej.