Jak wygląda polowanie zbiorowe?

8 października 2022 by Brak komentarzy

Polowanie jest pasją bardzo cenioną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z przyjemnością podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że przepisy prawa jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie gatunki można polować oraz na jakich obszarach jest to dozwolone.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią zamknięte grupy. Czyni je to tajemniczymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak przebiega polowanie zbiorowe.

Kto prowadzi polowanie zbiorowe?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Każde tego rodzaju wydarzenie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poszanowanie przepisów przez myśliwych. Grupa jest zobligowana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to ceremonia rozpoczynająca łowy. W jej ramach prowadzący informuje załogę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje również jaka zwierzyna są celem polowania.
Podczas odprawy przypisane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o kanałach komunikacji między grupą.

Odprawa kończona jest przeważnie przypomnieniem o zasadach dotykających bezpieczeństwa i obowiązujących reguł.

Polowania zbiorowe – który typ najpopularniejszy?

Istnieją różne rodzaje polowań zbiorowych, które rozróżniane są w zależności od rodzaju zwierzyny i sposobu prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez naganianie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na dogodną okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy użyciu specjalnie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast bazuje na celowaniu w ptactwo przemieszczające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych umiejętności i właściwego rozpoznania trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Zazwyczaj angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie postawionych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też właściwego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i wcześniejszego przygotowania.
Wybór typu polowania zawsze bazuje na czynnikach obiektywnych – gatunkowi zwierzyny, obszarowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje prowadzący.

Jak myśliwi świętują zakończenie polowania?

Polowanie zbiorowe kończone jest zgodnie ze staropolskim zwyczajem pokotem. Jest to oddanie szacunku upolowanym trofeum.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a niejednokrotnie nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala praktykować to zajęcie kolejnym amatorom łowiectwa.